עמוד:219

< % List OfUsers (); % > < span > רשימת המשתמשים שנולדו לפני שנת < h 2 > 2000 שימוש בבחירת שורות מתוך DataSet המחזיק עותק של כל הטבלה < h 3 > < % OlderThen ( 2000 ); % > שאלה למחשבה חשבו מה יקרה אם המשתמש יבקש פעולה נוספת שנועדה לאחזר את כל המשתמשים שנולדו לפני שנת 2000 ואת כל המשתמשים שגרים בכתובת מסוימת . נזכור כי יישום שרת-לקוח הממומש בפרוטוקול HTTP הוא חסר מצב . כלומר , כל עוד הבקשות הללו הועברו כבקשת HTTP אחת , אנו יכולים לגשת שוב ושוב לעותק של מסד הנתונים שבזיכרון . אולם אם הבקשות הללו ממומשות כבקשות HTTP נפרדות , אין לנו גישה אל הנתונים שנשמרו ב . DataSet- כדי לפתור בעיה זו , ניתן לשמור את ה DataS et- של הטבלה בעצם מהטיפוס Session או מהטיפוס Application ( בהתאם לצורך ) ובכך להימנע מלגשת למסד הנתונים , אלא רק לשם עדכונו . לדוגמה , נוכל להשתמש בפעולה Get DataSet ( sql ) שיוצרת עצם מהטיפוס DataSet שאותו נשמור בעצם מהטיפוס : Application Application ] "myTable" [ = ds ; שאלה 4 . 7 שנו את התכנית כך שתאפשר למשתמש לבחור ולבצע בכל פעם אחת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר