עמוד:218

מסננת את הטבלה ויוצרת מערך של . DataRow המערך הזה יתמלא בשורות המתאימות לשאילתת SELECT אשר פסוקית התנאי שלה ( הפסוקית ( WHERE מועברת לשאילתה . את הדפסת הנתונים שנבחרו נבצע בעזרת הפעולה , PrintDataSet אך הפעם נעביר מערך של DataRow ולא . DataSet על כן נוסיף גם פעולה זו לקוד . את הפעולות נוסיף בדף הקוד : Disconnected . aspx . cs } PrintDataSet ( ar ); DataRow ][ ar = ds . Tables ] 0 [ . Select ( where ); string where = string . Format ( "birthYear < { 0 } " , year ); ds = GetDataSet ( sql ); string sql = "SELECT * FROM tblUsers" ; public void OlderThen ( int year ) { { public void PrintDataSet ( DataRow ][ ar ) זהה לפעולה שקיבלה { foreach ( DataRow row in ar ) // DataSet זהה לפעולה שקיבלה } // DataSet זהה לפעולה שקיבלה } // DataSet ובדף התצוגה נרשום : < h 1 > Disconnected < div > < form id = "form 1 " runat = "server" > < body > רשימת המשתמשים < h 2 >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר