עמוד:216

ב . הצגת נתוני המשתמשים הגרים בכתובת מסוימת באופן דומה , אם נרצה להציג רק חלק מן המשתמשים , למשל , את אלה הגרים בהוגוורט , ( Hogwart ) נכתוב פעולה חדשה המגדירה שאילתה מתאימה , יוצרת בעבורה DataSet ומדפיסה אותו . נוסיף אם כן את הפעולה : , LivesAt ( string address ) המקבלת מחרוזת המייצגת את הכתובת . הפונקציה LiveAt תשמש גם כן בפונקציה PrintDataSet להצגת הפלט . PrintDataSet ( ds ); ds = GetDataSet ( sql ); string sql = string . Format ( "SELECT * FROM tblUsers WHERE address = ' { 0 }'" , address ); { public void LivesAt ( string address ) { שימו לב , כי בפעולה זו השתמשנו בפעולה Format של . string פעולה זו מקבלת כמה פרמטרים . הראשון שבהם הוא מחרוזת המקצה מקום לערכים אשר יוצבו בתוך המחרוזת ושאר הפרמטרים הם הערכים שיש להציב שהוקצה . סדר הערכים קובע היכן יוצבו במחרוזת . הערך הראשון יוצב במקום , { 0 } השני במקום { 1 } וכו . ' בצורה זו אין צורך לשרשר מחרוזות וערכים , אלא לשמור מקום לערכים על-ידי סימון מיקום : { i } ולהעביר את הערכים בסדר הנכון . בחלק בו נעצב את תגובת ה- HTTP נכתוב תסריט שמזמן את הפונקציה : LiveAT < h 1 > Disconnected < div > < form id = "form 1 " runat = "server" > < body > רשימת המשתמשים < % ListOfUsers (); % > < span > < h 2 >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר