עמוד:214

לא הוגדרו פעולות לביצוע { } protected void Page–Load ( object sender , EventArgs e ) // פעולה המחזירה את מחרוזת ההתחברות למסד הנתונים // בסביבת העבודה על המחרוזת להיות כתובה בשורה אחת . // שימו לב לשימוש ב- // | DataDirectory | המגדיר את מיקומו של מסד הנתונים ביחס למיקום הפרויקט // ומאפשר להעביר את הפרויקט בין מחשבים מבלי לשנות את // מחרוזת ההתחברות // { public string ConnStr () } Integrated Security = True ; User Instance = True" ; AttachDbFilename = | DataDirectory |\ DataBase . mdf ; return @ "Data Source =. \ SQLEXPRESS ; פעולה המקבלת שאילתה ומחזירה ds = new DataSet (); { public DataSet GetDataSet ( string strSql ) // DataSet שלב ראשון : הגדרת צורת ההתחברות למסד הנתונים SqlConnection connection = new SqlConnection ( ConnStr ()); // שלב שני : טעינת הנתונים ממסד הנתונים לזיכרון adapter . Fill ( ds ); connection . Open (); adapter = new SqlDataAdapter ( strSql , connection ); // שלב שלישי : התנתקות ממסד הנתונים connection . Close (); // } return ds ; פעולה המקבלת // DataSet ומדפיסה את הנתונים שבו , // בטבלה מתאימה לטבלת המשתמשים //

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר