עמוד:213

שימו לב כי באירוע Page–Load אנו מגדירים את כל הפעולות הדרושות להתחברות למסד הנתונים . נוסיף לאתר דף בשם Disconnected . aspx ובו נציג את טבלת המשתמשים : < head runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > < div > < form id = "form 1 " runat = "server" > < body > < link rel = "stylesheet" type = "text / css" href = "StyleSheet . css" /> < title > Disconnected Page < h 1 > Disconnected רשימת המשתמשים < % ListOfUsers (); % > < h 2 > הפעולה ListOfUsers תיכתב בקוד שמאחורי הדף , כלומר בדף . Disconnected . aspx . cs למעשה , נכתוב בדף זה כמה פעולות , אשר יאפשרו גישה למסד הנתונים . קישור לספריה שמכילה מחלקות לטיפול במסד הנתונים { public partial class Disconnected : System . Web . UI . Page using System . Data . SqlClient ; // הגדרת עצמים שיוכרו בכל הדף public SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter (); public DataSet ds = new DataSet (); //

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר