עמוד:212

ה . התנתקות ממסד הנתונים ההתנתקות ממסד הנתונים תיעשה על-ידי פעולת העדכון עצמה , כמו בניתוק באמצעות הפעולה . Fill זכרו , אם השתמשתם בפעולה Open () להתחלת הקשר למסד הנתונים , עליכם להשתמש בפעולה Close כדי לסיים קשר זה . דוגמה מסכמת לעדכון מסד נתונים בשיטה הלא-מקושרת לסיכום , נציג יישום המציג דף שבו ניתן לבחור אחת מן האפשרויות הבאות : הצגת פרטי המשתמשים , עדכון פרטי המשתמשים וביטול רשומה . בדוגמה זו נשתמש באפשרות נוספת שקיימת בסביבת העבודה Visual Studio המאפשרת להפריד תוכן קובץ aspx לשני קבצים : כל תגי הHTML- והתסריטים לעיצוב תגובת HTTP נשמרים בדף שהסיומת שלו aspx וכל הקוד בשפת C + המכיל הגדרות של משתנים ופונקציות נשמר בדף שהסיומת שלו . aspx . cs תוכלו להיעזר בנספח ג ' שלעיל כדי ללמוד כיצד להשתמש באפשרות זו . נבנה אתר חדש ובו נגדיר מסד נתונים הכולל את הטבלה . tblUsers א . הצגה של הפרטים האישיים של כל המשתמשים כדי לאחזר ולהציג את הפרטים האישיים של כל המשתמשים , נשתמש בשאילתת אחזור הזאת : SELECT userID , userName , firstName , lastName , adderss , birthYear FROM tblUsers פעולה זו נועדה כדי ליצור עותק של הטבלה בזיכרון בעצם מהטיפוס , DataSet כפי שהצגנו קודם לכן , ונשתמש בעותק זה כדי לשלוף ולהציג למשתמש את הנתונים . לשם כך נשתמש בכמה פונקציות : הפונקציה GetDataSet שמקבלת מחרוזת המייצגת שאילתת SQL ומחזירה עצם מטיפוס DataSet שמכיל טבלה שהיא תוצאה של השאילה שהופעלה . הפונקציה ListOfUsers שמשתמשת בפונקציה GetDataSet כדי ליצור עותק של טבלה בזיכרון שמכילה את הנתונים שאוחזרו מהשאילתה המבוקשת . הפונקציה PrintDataSet שמעצבת את הפלט המוצג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר