עמוד:211

. 1 נעדכן את נתוני הטבלה בזיכרון . כלומר , נעדכן את העצם מטיפוס DataSet המייצג נתוני טבלה . . 2 נבנה פקודה לעדכון בעזרת עצם מטיפוס . CommandBuilder את פעולות עדכון מסד הנתונים בשיטה הלא-מקושרת ( disconnected ) מבצעת המחלקה CommandBuilder שמטרתה לבנות את שלוש שאילתות העדכון ( הוספה / מחיקה / שינוי . ( עצם ממחלקה זו מקבל כפרמטר פקודת אחזור , מטיפוס המחלקה SelectCommand – המגדיר את השאילתה הנדרשת לביצוע . שימו לב : שימוש במחלקה הבונה פקודה , ( CommandBuilder ) אפשרי כל עוד העדכונים מתבצעים על טבלה אחת בלבד אשר הוגדר בעבורה מפתח ראשי . כדי לבנות עצם מטיפוס , CommandBuilder עלינו להשתמש בעצם מהטיפוס DataAdapter ולאחר מכן לבנות את פקודת העדכון של מסד הנתונים המתאימה לצרכינו : SqlCommandBuilder builder = new SqlCommandBuilder ( adapter ); SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter (); כדי להוסיף שורה או שורות לטבלה נפעיל את בונה הפקודה להוספה : adapter . InsertCommand = builder . GetInsertCommand (); כדי לשנות תוכן טבלה נפעיל את בונה הפקודה לשינוי : adapter . UpdateCommand = builder . GetUpdateCommand (); וכדי לבטל שורה ( או שורות ) מטבלה נפעיל את בונה הפקודה למחיקה : adapter . UpdateCommand = builder . GetDeleteCommand (); . 3 לסיום נבצע את העדכון במסד הנתונים בעזרת הפעולה Update של עצם מטיפוס SqlDataAdapter adapter . Update ( ds , "Users" );

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר