עמוד:209

. 1 יצירת עצם מטיפוס המחלקה DataRow המייצג שורה חדשה בטבלה . לשם כך נשתמש בפעולה NewRow של המחלקה DataTable המחזירה עצם מטיפוס . DataRow DataRow dr = someTable . NewRow (); ובדוגמה שלנו נרשום : DataRow dr = ds . Tables ] "tblUsers" [ . NewRow (); . 2 קביעת ערכים לכל אחד מהשדות של השורה החדשה : . . . dr ] "firstName" [ = "yyyy" ; dr ] "lastName" [ = "xxxxxxx" ; . 3 הוספת השורה לטבלה עתה משיצרנו את השורה החדשה , יש להוסיפה לאוסף השורות שבטבלה על-ידי השימוש בפעולה : Add ds . Tables ] "tblUsers" [ . Rows . Add ( dr ); כיצד נדע אילו שדות נמצאים בשורה ? נציב במאפיין command . Text שאילתה עם תנאי שלעולם לא יתקיים , למשל : command . Text = "SELECT * FROM tblUsers WHERE ( False ); SqlDBCommand command = new SqlDBCommand (); מובן כי תוצאת שאילתה זו היא טבלה ריקה , שכן ביקשנו שורות המקיימות תנאי שקרי ואין שורות כאלה בכל טבלה שהיא . מדוע אם כן נרצה להריץ את השאילתה הזאת ? בכדי לקבל את מבנה הרשומה , כלומר את מערך העמודות , שיספק לנו מידע על שמות השדות הדרושים לנו ברשומה החדשה . למעשה , מערכת לניהול מסד הנתונים , SQL Server המקבלת שאילתה שפסוקית הWHERE- שלה תמיד שקר , ( false ) לא מריצה את השאילתה על כל הרשומות , אלא רק מחזירה את העמודות . שימו לב : לא ניתן ליצור שורה חדשה בטבלה בלי להתייחס לטבלה עצמה . כלומר ניסיון לרשום את המשפט הבא יגרור שגיאה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר