עמוד:208

ניתן כמובן לסנן רשומות גם על-ידי תנאי מורכב , לדוגמה , רשימת כל המשתמשים ( ממין נקבה ) אשר נולדו בשנת : 1990 DataRow ] [ ar = myTable . Select ( "birthYear = 1990 AND gender = 1 " ); DataTable myTable = ds . Tables ] "tblUsers" [; שאלה 4 . 5 א . שנו את התכנית כך שתציג את כל המשתמשים ששנת לידתם גדול מ . 1980 - ב . שנו את התכנית כך שתציג את השם הפרטי , שם המשפחה והכתובת של המשתמשים . 4 . 5 . 2 עדכון נתונים ממסד נתונים בשיטה הלא-מקושרת בשיטה הלא-מקושרת , עדכון הנתונים מתבצע תחילה מול עותק הטבלה השמור בזיכרון ( עצם מהטיפוס . ( DataSet נוסף על כך , כדי לשמור את השינויים שביצענו במסד הנתונים , עלינו לדאוג לעדכן את מסד הנתונים . נתאר תחילה כיצד ניתן לעדכן את העותק של הטבלה בזיכרון ולבצע את שלוש פעולות העדכון : שינוי שדות , הוספת רשומות וביטול רשומות . ולסיום נתאר כיצד מעדכנים את מסד הנתונים . א . שינוי / עדכון הנתונים עדכון של ערכים בטבלה יכול להיעשות ישירות על-ידי ציון השדה שרוצים לשנות וציון השינוי המבוקש . לדוגמה , עדכון הערך של שם משפחתו של המשתמש השלישי בטבלת המשתמשים ל "Levi " - ייעשה כך : ds . Tables ] 0 [ . Rows ] 2 [] "last Name" [ = "Levi" ואפשר גם כך : ds . Tables ] 0 [ . Rows ] 2 [] 3 [ = "Levi" ב . הוספת רשומה הוספת רשומה חדשה לטבלה נעשית בשלשה שלבים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר