עמוד:207

של מסד הנתונים הנמצא בזיכרון , כלומר על הDataSet- שבו נמצאת הטבלה כולה . את הטבלה מייצג עצם מהטיפוס DataTable ושורה בטבלה מיוצגת על-ידי עצם מהטיפוס 5 . DataRow כדי לאחזר נתונים ממסד הנתונים בזיכרון המיוצג על-ידי , DataSet עלינו לציין את שם הטבלה ( עצם מהטיפוס ( DataTable ולהשתמש בפעולה Select ( string strWhere ) ( של המחלקה ( DataTable אשר תקבל כפרמטר את הפסוקית WHERE של שאילתת SQL שאנו רוצים להפעיל על הטבלה . כאמור , הפסוקית WHERE מסננת רשומות , על-פי תנאי כלשהו מתוך טבלה יחידה . פעולה זו מחזירה מערך של עצמים מהטיפוס DataRow המייצגים את השורות בטבלה שענו לתנאי . לדוגמה , אם נרצה לבחור את כל המשתמשים הנמצאים בטבלה , tblUsers אשר נולדו בשנת , 1990 נגדיר מערך של DataRow אשר יקבל את תוצאת הפעולה Select על הטבלה : tblUsers DataRow ][ ar = ds . Tables ] "tblUsers" [ . Select ( "birthYear = 1990 " ); תוצאת השאילתה SELECT מחזירה את כל הרשומות המקיימות את התנאי המועבר כארגומנט . את שמות המשתמשים שנבחרו על-ידי הפעולה SELECT נציג באמצעות לולאת foreach הבאה : Response . Write ( dr ] "lastName" [ . ToString ()); foreach ( DataRow dr in ar ) לולאת foreach מאפשרת לעבור על קבוצה של עצמים מאותו טיפוס . נשתמש בהוראה זו כדי לעבור על כל שורה ( dr ) בטבלה . ( ar ) 5 שתי מחלקות אלה הן חלק מהספריה System . Data

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר