עמוד:205

else הצגת רווחים Response . Write ( allUsersString ); allUsersString += " " ; } allUsersString += " " ; allUsersString += " & nbsp" ; // -- % > } עיצוב דף התשובה < title > List of Users for the Manager < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > < % -- -- % > < table ;> < form id = "form 1 " action = "firstSqlExample . aspx" method = "post" runat = "server" > < body > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "CSS / StyleSheet . css " /> שורת הלוגו המורכבת משתי עמודות < % -- < td colspan = " 2 " dir = "rtl" > < tr > המזל ברוכים הבאים לאתר מכונת < tr style = "height : 500 px" > < h 1 > -- > < td style = "width : 130 px" > עמודת התפריט , קישורים לדפי האתר השונים , על-פי הרשאות הגולש < div > < h 2 > כאן יופיע הקישורים על-פי ההרשאות השונות -- % > < td style = "width : 88 % ; dir = "rtl" > < % --

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר