עמוד:204

פונקציה המבצעת את השאילתה : הצגת נתוני המשתמשים public void ListOfUsers () // } שלב רביעי : עיבוד הנתונים בזיכרון // הכנת מחרוזת המכילה את נתוני הטבלה שיש להציג // ; " רשימת המשתמשים string allUsersString = " < h 1 > allUsersString += " < table > " ; שורת הכותרת של הטבלה < td > Email < td > Gender < td > Birth Year < td > Is Manager " ; < td > Last Name < td > Address < td > Phone No . < td > Cell Phone allUsersString += " < tr >< td > Id < td > User Name < td > First Name // לולאת מעבר על כל שורות הטבלה allUsersString += " < td >" + row ] "firstName" [ + " " ; allUsersString += " < td >" + row ] "userName" [ + " " ; allUsersString += " < td >" + row ] "userID" [ + " " ; allUsersString += " < tr > " ; { foreach ( DataRow row in ds . Tables ] 0 [ . Rows ) // allUsersString += " < td > " ; allUsersString += " < td >" + row ] "email" [ + " " ; allUsersString += " < td >" + row ] "cellPhone" [ + " " ; allUsersString += " < td > " + row ] "phone" [ + " " ; allUsersString += " < td > " + row ] "address" [ + " " ; allUsersString += " < td >" + row ] "lastName" [ + " " ; allUsersString += "Manager" ; if (( bool ) row ] "isManager" [) allUsersString += " < td >" + row ] "birthYear" [ + " " ; allUsersString += " " ; allUsersString += "Male" ; else allUsersString += "Female" ; if (( bool ) row ] "gender" [)

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר