עמוד:203

הדף מתחיל בשלוש הנחיות המכילות הגדרה של שפת התכנות והקישור לאוסף המחלקות שבהן נשתמש לעיבוד מסד הנתונים . SQL Server שימו לב , כדי לשפר את הקריאות ואת המבניות של התרחיש בדף זה , אנו משתמשים בפונקציה ListOfUsers שמבצעת את המעבר על כל השורות של הטבלה שהתקבלה מביצוע שאילתת האחזור , SELECT משרשרת את נתוני הטבלה ותגי HTML ומחזירה מחרוזת הכוללת את נתוני הטבלה . < % @ Import Namespace = "System . Data . SqlClient" % > < % @ Import Namespace = "System . Data" % > < % @ Page Language = "C + " % > { protected void Page–Load ( object sender , EventArgs e ) DataSet ds = new DataSet (); < script runat = "server" > "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" >
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר