עמוד:202

נשים לב כי הצגת המידע במחרוזת מבלי שסידרנו אותו בטבלה או בכל אופן אחר מקשה את קריא ? ת המידע . בהמשך נציג דרך להצגת המידע בצורה קריאה . נציין כי כאשר ניגשנו לערכים שבשדות , ציינו את שם השדה ( העמודה . ( עם זאת , כפי שניתן לגשת לטבלה הן על-פי שמה והן על-פי מיקומה באוסף הטבלאות , כך ניתן לגשת לשדות הן על-פי שמם והן על-פי מיקומם בשורה . בצורה דומה ניתן לגשת בשתי דרכים לרשומות ( שורות ) ולשדות ( עמודות ) שבטבלה . להלן כמה דוגמאות : טבלה 4-2 דוגמאות לאופן הגישה לאיברים בטבלה נשתמש בדף התבנית של הפעילות המסכמת בסוף פרק – 3 אתר המשחק ' מכונת המזל . ' תבנית זו הגדירה דף המכיל טבלה בת שתי שורות . השורה הראשונה היא שורת לוגו והשורה השנייה מכילה שתי עמודות – האחת עמודת התפריט והשנייה עמודת התוכן . את טבלת המשתמשים נציג בעמודת התוכן של דף הניהול . להלן התכנית המלאה , המציגה את המידע הקיים במסד הנתונים בצורה קריאה . בתכנית זו נשתמש בשרשור תגי HTML למחרוזת המייצגת את המידע ממסד הנתונים , וכן נוסיף שורת כותרת שתקל על הבנת סוג המידע המוצג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר