עמוד:200

שלב – 5 הצגת הנתונים כדי להציג את הנתונים שבטבלה , נתייחס לטבלה . tblUsers ניצור מחרוזת אשר תשרשר את כל הנתונים בזה אחר זה על-ידי הלולאה . foreach משפט foreach מאפשר ביצוע חזרות , בדומה למשפט . for השימוש במשפט foreach מתאים לבצוע חזרות על פני אוספים למשל מערכים , ובמקרים אלו הכתיבה שלו היא מקוצרת ולא דורשת ( כמו במשפט ( for להגדיר את הערך לקידום המונה ואת ערכו הסופי . למעשה משמעותו של משפט foreach הוא : בצע לכל איבר מטיפוס X באוסף ששמו . Y נגדיר את המחרוזת ונאתחל אותה למחרוזת ריקה : string resultStr = ""; כדי לעבור על כל השורות בטבלת התוצאה , נגדיר משפט foreach שבו נשתמש בעצם בשם , dr שהוא מטיפוס המחלקה , DataRow כדי לעבור על כל השורות הטבלה , ds . Tables ] 0 [ כלומר על אוסף השורות : ds . Tables ] 0 [ . Rows { foreach ( DataRow dr in ds . Tables ] 0 [ . Rows ) את כל ערכי השדות שנרצה להציג נשרשר למחרוזת אחת . // resultStr += dr ] "cellPhone" [; resultStr += dr ] "phone" [; resultStr += dr ] "address" [; resultStr += dr ] "lastName" [; resultStr += dr ] "firstName" [; resultStr += dr ] "userName" [; resultStr += dr ] "userId" [; עלינו להציג גם את ערכו של השדה מגדר . נזכיר כי השדה הזה הוגדר כשדה מהטיפוס , bit // כלומר ערכו הוא בוליאני – הערך True ניתן למשתמש ממין נקבה . לפיכך , // נשרשר למחרוזת התצוגה "Female " או "Male " בהתאמה , על-פי ערך השדה . // if (( bool ) dr ] "gender" [) resultStr += "Female" ; else

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר