עמוד:199

האחזור , העדכון או המחיקה יתבצעו כאמור על הנתונים השמורים בעצם הזה . בסיום העבודה יעדכן עצם מהטיפוס SqlDataAdapter את מסד הנתונים . התחברות למסד הנתונים ( אם החיבור לפני ביצוע הפעולה סגור , ( מילוי הDataSet- בטבלאות , עמודות ומידע וכן ההתנתקות ממסד הנתונים ( אם הפעולה היא זו שדאגה לחיבור , ( יתבצעו על-ידי הפעולה : adapter . Fill ( ds ); פעולה זו מאפשרת קישור עם מסד הנתונים , טוענת ממסד הנתונים , ששמו הופיע במחרוזת ההתחברות ( בדוגמה שלנו , ( dbUsers . mdf את כל השורות שבטבלה tblUsers ומכניסה אותם לטבלה בשם Users בעצם ds מהטיפוס . DataSet שימו לב כי שם הטבלה בDataSet- אינו חייב להיות זהה לשמה במסד הנתונים . שלב – 3 התנתקות ממסד הנתונים במקרה שבו התחברנו אל מסד הנתונים באופן יזום , ולא השארנו זאת לפעולה , Fill () נתנתק עתה ממסד הנתונים על-ידי הפעולה : connection . Close (); שלב – 4 עיבוד הנתונים בזיכרון בשלב הזה יש באפשרותנו לעבד את הנתונים כרצוננו . אנו יכולים להציג את הנתונים על-פי חתכים , לעדכן , להוסיף ולמחוק נתונים על עותק הנתונים הנמצא בזיכרון המחשב שבו אנו עובדים . נדגיש כי מחיקת הנתונים אינה מוחקת אותם בפועל , אלא רק מסמנת אותם כמחוקים , כך שהם לא יתקבלו כתוצאה מביצוע שאילתת . SELECT הנתונים יימחקו בפועל רק כאשר מסד הנתונים יעודכן . המידע נשמר בזיכרון בעצם מהטיפוס DataSet בתוך האוסף Tables אשר יכול להכיל כמה טבלאות . הגישה אל הטבלאות תיעשה על-ידי שם הטבלה או על-ידי אינדקס המציין את מיקומה באוסף הטבלאות ( אינדקס הטבלה הראשונה הנו , 0 אינדקס הטבלה השנייה הנו 1 וכך הלאה . ( לשם כך נגדיר עצם מהטיפוס DataTable ונשמור בו הפניה לטבלה : DataTable dataTable = ds . Tables ] 0 [; או DataTable dataTable = ds . Tables ] "tblUsers" [;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר