עמוד:197

מחרוזות התחברות למסד נתונים הן בעלות מבנים שונים , התלויים בסוג המסד ובסוג ההתחברות . לעתים , נתחבר למסד נתונים הנמצא באותו שרת ובאותה התיקייה של היישום , ולעתים למסד נתונים הנמצא בשרת מרוחק המצריך שם וסיסמה . באתר www . connectionstrings . com – נמצא הגדרות למחרוזות התחברות מטיפוסים שונים ולמסדי נתונים שונים . נבחר במחרוזות ההתחברות של ה . SQLServer- המחרוזת הראשונה היא מחרוזת קישור סטנדרטית : Standard Security Password = myPassword ; Data Source = myServerAddress ; Initial Catalog = myDataBase ; User Id = myUsername ; המחרוזת דורשת את שם המחשב , את שם ה , DB- את שם המשתמש וסיסמה . אם עובדים ברשת פנימית מאובטחת ואין צורך בשם וסיסמה , המבנה של מחרוזת ההתחברות הוא כזה : Trusted Connection Data Source = myServerAddress ; Initial Catalog = myDataBase ; Integrated Security = SSPI ; והוא דורש את הנתונים האלה : מיקום השרת , שם הDB- והגדרות אבטחה . על אופן יצירת מחרוזת ההתחברות ב SQL Server ראו נספח ד בפרק זה . עתה , לאחר שהגדרנו את מסד נתונים שעמו נעבוד , נגדיר מה אנו רוצים לבצע על מסד הנתונים הזה . ניצור עצם מהטיפוס Command בשם . cmd SqlCommand cmd = new SqlCommand (); נגדיר על-ידי העצם הזה את שאילת SQL שאנו רוצים לבצע על מסד הנתונים . את השאילתה נקבע כערך המאפיין CommandText של מחלקה זו . בדוגמה שלנו , הצגת כל המידע בטבלת . tblUsers cmd . CommandText = "SELECT * FROM tblUsers" ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר