עמוד:196

וליצור עצם מהטיפוס DataSet שיכיל עותק של הטבלה . לסיום , נכתוב פונקציה ListOfUsers () שממירה את נתוני הטבלה למחרוזת שתישלח ללקוח כתגובת . HTTP נתאר את שלבי הפתרון של משימה זו ובסיום נציג את התכנית המלאה . שלב – 1 הגדרה של צורת ההתחברות למסד הנתונים בכדי לעבוד עם מידע הקיים במסד הנתונים , נגדיר תחילה את ההתחברות למסד . לשם כך נגדיר עצם מהטיפוס . Connection נבחר את המחלקה שממנה ניצור את העצם הזה , על-פי מסד הנתונים שאיתו נעבוד . בספר זה אנו משתמשים במסד הנתונים , SQL Server ולכן ניצור עצם מהטיפוס SqlConnection בשם , conn שיגדיר את צורת ההתחברות של היישום למסד : SqlConnection connection = new SqlConnection (); בכדי לציין לאיזה מסד נתונים היישום מתחבר , נגדיר את מחרוזת ההתחברות של העצם הזה , כלומר , נציין את סוג מסד הנתונים , מיקומו ושמו , לדוגמה : הערה : הסימון @ לפני מחרוזת מציין כי יש להתעלם מתווים מיוחדים בעלי משמעות כמו "\ n " המסמן שורה חדשה . כמובן , ניתן קודם להגדיר את מחרוזת ההתחברות ולאחר מכן לשלוח אותה לבנאי של העצם מהטיפוס : SqlConnection SqlConnection connection = new SqlConnection ( connectionString ); Integrated Security = True" ; @ "Data Source =. \ SQLEXPRESS ; AttachDbFilename = localhost \ dbName . mdf ; string connectionString =

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר