עמוד:192

ד . גישור בין מסד הנתונים ובין ההעתק שלו בזיכרון כאמור , עצם מהטיפוס DataSet מאחסן העתק של מסד הנתונים , אך אין לו גישה אל מסד הנתונים הזה . תפקידו של העצם הזה הוא לנהל את המידע בלבד . על הקישור אל מסד הנתונים , הכולל טעינת הנתונים מן המסד לזיכרון ועדכון המסד בסיום העיבוד , אחראית המחלקה . DataAdapter עצם מהטיפוס הזה אחראי על הקשר בין מסד הנתונים לבין מאגר הנתונים השוכן בזיכרון . יתרה מכך , עצם זה יוצר את ה . DataSet- המחלקה DataAdapter היא מחלקת שירות המספקת גישור למסד הנתונים , ובאמצעותה נבנה ה , DataSet- מתבצעות השאילתות ומעודכנים הנתונים . בכדי להשתמש בעצם מהטיפוס , DataAdapter יש להעביר לו מידע על מסד הנתונים , מיקומו והפעולות שמעוניינים לבצע עליו . לפיכך , בעת יצירת עצם מהטיפוס DataAdapter יועבר לבנאי עצם מהטיפוס . Command למחלקה DataAdapter יש ארבעה מאפיינים המייצגים את ארבעת סוגי השאילתות ( עדכון , הוספה , מחיקה , בחירה . ( לכל ארבעת המאפיינים מוגדר חיבור משותף , שכן כולם פונים לאותו מסד הנתונים . למעשה , מחלקה זו מגדירה את ארבעת הפעולות הבסיסיות בSQL- ומשתמשת בעצם מטיפוס המחלקה בשם SqlCommandBuilder ( המוצג בסעיף ד ' להלן ) בכדי לעדכן את מסד הנתונים . נדגיש כי לעצם מהטיפוס DataAdapter יש תפקיד כפול : . 1 לבנות עצם מהטיפוס DataSet אשר יכיל את המידע הנדרש מתוך מסד הנתונים ואשר יישמר בזיכרון התכנית . . 2 לעדכן את מסד הנתונים בסיום העיבוד . כמו במחלקות הקודמות , נבחר את המחלקה שבה נשתמש בהתאם למסד הנתונים שאיתו אנו עובדים : לעבודה עם SQL Server נבחר במחלקה . SqlDataAdapter המחלקה DataAdapter כוללת שתי פעולות מרכזיות : . 1 הפעולה Fill מייבאת או טוענת את הנתונים לתוך DataSet על-פי שאילתת SELECT שהגדיר העצם מהטיפוס . Command הפעולה משאירה את מצב הקישור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר