עמוד:188

4 . 5 תהליך האחזור ועיבוד הנתונים בשיטה הלא-מקושרת 4 . 5 . 1 יישום השיטה הלא-מקושרת הצעדים הדרושים לשם התחברות למסד הנתונים , עיבוד הנתונים ועדכונם במערכות לאמקושרות הם אלה : . 1 התחברות למסד הנתונים . 2 טעינת המידע ממסד הנתונים לזיכרון . 3 התנתקות ממסד הנתונים . 4 עיבוד הנתונים בזיכרון , כולל הפעולות האלה : הצגת הנתונים שינוי הנתונים הוספת הנתונים מחיקת הנתונים . 5 התחברות למסד הנתונים . 6 עדכון מסד הנתונים . 7 התנתקות ממסד הנתונים נתאר בהרחבה את העצמים והפעולות שנשתמש בהם כדי לממש את פעולות 1 עד 4 ( כולל . ( א . התחברות למסד הנתונים כדי לעבוד עם מסד נתונים , צריך ראשית לדעת את מיקומו ואת שמו . מסד הנתונים יכול להימצא במחשב המקומי ( המתפקד כשרת , ( על שרת מקומי של הארגון ואף על שרת בארץ אחרת . יתרה מכך , אפשר שעל אותו מחשב יהיו כמה מסדי נתונים . לפיכך , נרצה לדעת את כתובת הIP- של מחשב השרת , את המיקום של מסד הנתונים בשרת , את סוג המסד ואת שמו . העצם המייצג מידע והמאפשר לגשת אליו הוא מטיפוס המחלקה . Connection עצם מטיפוס המחלקה הזאת מנהל את ההתחברות למסד הנתונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר