עמוד:185

4 . 4 עבודה עם מסד נתונים בכדי להפיק מידע ולעדכן מסד נתונים , נשתמש בטכנולוגיית . ( Object ActiveX Data ) ADO . Net טכנולוגיית ADO כוללת קבוצה של עצמים שמספקים גישה , ברמת היישום , למסד הנתונים . הטיפול בנתונים הוא אחיד , ללא תלות במערכת ניהול מסד הנתונים- , ( Database Management S ystem ) DBMS ונעשה באמצעות מישק . באמצעות העצמים הללו אפשר ליצור דפי אינטרנט דינאמיים שמכילים מידע שהופק ממסד הנתונים על-פי דרישת המשתמש . לדוגמה , נוכל להשתמש בטכנולוגיה ADO כדי לפנות מדף ASP למסד נתונים בשם Game למשל ולאחזר נתונים מטבלת tblPlayers שבנינו בסעיף הקודם , נוכל להציג את המשתמשים הרשומים לאתר ' מכונת המזל , ' להוסיף משתמשים חדשים ולעדכן את נתוניהם . הגישה לנתונים במסד תלויה במערכת לניהול מסדי נתונים . בשנים האחרונות פותחו טכנולוגיות שמטרתן לפשט את העבודה עם מסדי הנתונים , הן בשלב הפיתוח והן בשלב התחזוקה . טכנולוגיות אלה הן המתווך בין היישום שאנו מפתחים לבין מסד הנתונים . המתווך הזה הנקרא ' מתפעל ' , ( driver ) והוא ייחודי לכל מסד נתונים . יישום טיפוסי של רשת מורכב משלושה מחשבים שונים לפחות : . 1 המידע של הארגון נשמר בשרת נתונים שמיועד לשמירת מסדי נתונים בלבד , והגישה אליו מוגבלת . מסד נתונים של חברה להשכרת רכב המורכב מטבלה אחת בשם , tblRentalCar כמפורט בשאלה . 4 . 3 הוסיפו את הנתונים של 10 רכבים והפעילו את השאילתות שהגדרתם בשאלה . 4 . 3 סיכום שפת SQL היא שפה לניהול נתונים שבה מגדירים במשפטי תכנות מה מבקשים לבצע על הנתונים . לשם כתיבת שאילתות , SQL יש להכיר את המבנה של מסד הנתונים – שמות הטבלאות והשדות , אך אין צורך לדעת מהו סוג מסד נתונים שבו עובדים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר