עמוד:182

הערה : הוספת מידע למסד אינה דורשת ביצוע פעולה מיוחד כדי לשמור אותו . המידע נשמר גם אם לא הורינו לו זאת במפורש . ג . שאילתה לעדכון נתונים UPDATE – שינוי של נתונים במסד הנתונים נעשה על-ידי שאילתת עדכון , באמצעות הפקודה . UPDATE עדכון יכול להתבצע על רשומה אחת , על מספר רשומות או על כל הרשומות שבטבלה . העדכון ייעשה על שדה או שדות ברשומות המקיימות תנאי מסוים . המבנה של שאילתת עדכון הוא : תנאי לוגי WHERE ] פ UPDATE tblName SET field 1 = value 1 ] field 2 = value 2 אחרי המילה SET מופיעים ביטויי השמה במבנה : ערך = שם שדה . המנגנון לעיבוד השאילתות של ה- DBMS עובר על שורות הטבלה , ולכל שורה בודק את התנאי הלוגי שרשום אחרי . WHERE אם ערך התנאי הוא אמת , אזי מתבצעות ההשמות שרשומות אחרי המילה . SET למשל , עדכון שמו של Moses לMoshe- ייעשה על-ידי המשפט הזה : UPDATE tblPlayers SET firstName = 'Moshe' WHERE firstName = 'Moses' דוגמה נוספת , בכדי להעלות את דירוגם של כל המשתמשים ברמת דירוג אחת נכתוב : UPDATE tblPlayers SET degree = degree + 1 WHERE 1 = 1 שימו לב כי בכדי לעדכן את כל הרשומות , כתבנו תנאי שהוא נכון תמיד . התנאי 1 = 1 נכון ללא תלות בערכי השורה , ולכן כל שורות הטבלה יעודכנו . דרך אחרת לרשום את התנאי הלוגי הזה היא : . WHERE true נוסף על כך , אין אפשרות לבטל פעולת עדכון לאחר שנעשתה . ד . שאילתה למחיקת נתונים DELETE – מחיקה של נתונים ממסד הנתונים נעשית על-ידי שאילתת המחיקה . DELETE ניתן למחוק רשומה אחת , כמה רשומות או את כל הרשומות שבטבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר