עמוד:181

ב . שאילתה להוספת נתונים INSERT – הוספת רשומה למסד הנתונים נעשית על-ידי שאילתת הוספה . ניתן לתת ערכים לכל שדות הטבלה או רק לחלק מן השדות , ובלבד שכל שדה שאינו יכול להיות ריק יקבל ערך . שדה מהטיפוס מונה יקבל את ערכו אוטומטית ( על-ידי מנהל מסד הנתונים , ( ואין לתת לו ערך בעת כתיבת השאילתה . בעת ההגדרה של שאילתת ההוספה יש לרשום את שמות השדות שאליהם יוכנסו הערכים , ואחר-כך לפרט את הערכים לפי סדר השדות שהוגדר . שימו לב , הערך של כל שדה חייב להתאים לטיפוס הנתונים של אותו השדה . לדוגמה , לשדה מספרי יש להכניס ערך מספרי . המבנה של שאילתת הוספה הוא : ( רשימת הערכים לפי סדר השדות ) fieldn ) VALUES , פ INSERT INTO tblName ( field 1 , נדגים להלן כיצד משתמשים במשפט INSERT INTO כדי להכניס רשומה חדשה לטבלה בשם . tblPlayers א . הכנסת רשומה חדשה לטבלה עם פירוט הערכים של כל השדות האפשריים : birthYear ) VALUES ( 'Israel' , 'myPass' , 'Israel' , 'Israeli' , 'Herzelia' , 'M' , 1948 ) INSERT INTO tblPlayers ( userName , password , firstName , lastName , address , gender , כאשר מכניסים רשומה חדשה ומפרטים את כל ערכי השדות הקיימים בטבלה , ניתן לוותר על הפירוט של רשימת השדות , ובלבד שמכניסים את הערכים על-פי סדר ההופעה של העמודות בטבלה : INSERT INTO tblPlayers VALUES ( 'Israel' , 'myPass' , 'Israel' , 'Israeli' , 'Herzelia' , 'M' , 1948 ) ב . ניתן גם להכניס רשומה חדשה לטבלה מבלי להכניס ערכים לכל השדות : VALUES ( 'Israel' , 'myPass' , 'Israeli' , 1948 ) INSERT INTO tblPlayers ( userName , password , lastName , birthYear )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר