עמוד:179

2 . 3 אחזר את נתוני כל המשתמשים שגילם פחות מ15- שנה : WHERE ( 2009-userBirthYear ) < 15 FROM tblPlayers SELECT * . 4 אחזר את שמות המשתמשים ששמם הפרטי מתחיל באות : H WHERE firstName LIKE 'H % ' FROM tblPlayers SELECT userName המילה LIKE מטרתה להציג את כל השדות המכילים ערך המתחיל באות / מחרוזת מסוימת , המסתיים באות / מחרוזת מסוימת או המכיל בתוכו אות / מחרוזת מסוימת . בדוגמה שלנו אנו מחפשים שמות פרטיים של משתמשים שמתחילים באות . H . 5 אחזר את השמות ואת שנת הלידה של המשתמשים הגרים בהוגוורט . ( Hogwart ) מיין את הנתונים על-פי שמם הפרטי , בסדר אלפביתי עולה : ORDER BY firstName ASC WHERE address = 'Hogwart ' FROM tblPlayers SELECT userName , birthYear הצירוף ORDER BY גורם למיון של השורות על-פי תנאי מסוים . בררת המחדל למיון היא סדר עולה . עם זאת , ניתן לציין זאת במפורש על-ידי רישום ASC ( קיצור של . ( ascending בדוגמה שלנו טבלת התוצאה תמוין לפי הסדר של ערכי התכונה firstName ( סדר לקסיקוגרפי . ( כדי לציין סדר יורד נרשום DESC ( קיצור של . ( descending . 6 אחזר את שמות המשתמשים ששם משפחתם : Cohen WHERE lastName = 'Cohen' FROM tblPlayers SELECT userName 2 שימו לב בחישוב הגיל השתמשנו בערך קבוע 2009 כמייצג את השנה הנוכחית . קיימות פונקציות לאחזור תאריך ושנה אך בספר זה לא נציג אותן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר