עמוד:176

עדכון UPDATE עדכון רשומות קיימות , תוך כדי שמירה על כללי התקינות מחיקה DELETE מחיקת שורות כמו כן קיימות פעולות להגדרה ותחזוקה של מסד הנתונים למשל : . DROP , CREATE שפת SQL אינה רגישה לגודל האות , ולדוגמה אם הפקודה UPDATE תיכתב כך : , update או כך UpDate או בשילוב אחר של אותיות קטנות וגדולות – המחשב יבין את הפקודה הזאת כפקודת עדכון . נהוג לרשום את המילים השמורות , כגון , UPDATE , DELETE , WHERE , LIKE , AND , OR , BETWEEN , SELECT , INSERT באותיות גדולות , ואת התכונות וערכיהן באותיות קטנות . נקפיד לקרוא לתכונות בשמות הזהים למשתנים המתאימים באתר . לפיכך , שם של תכונה יתחיל באות קטנה , וכל מילה חדשה תתחיל באות גדולה . בצורה זו userName יהיה שם התכונה המאחסנת את שם המשתמש במסד הנתונים , וכן שם המשתנה בדפי האתר אשר יאחסן את שמו של המשתמש . אם באתר קיים גם , Session השומר את שמו של המשתמש , גם לSession- נקרא . userName דרך זו מקלה את ניפוי השגיאות באתר שאנו מקימים . שפת SQL בדוגמאות שבסעיף הזה נתייחס למסד נתונים המכיל מידע על המשתמשים באתר ' מכונת המזל . ' מסד הנתונים הזה מורכב מטבלה אחת בשם , tblPlayers המכילה מידע על המשתמשים הרשומים באתר . הטבלה הבאה מציגה את התכונות המאפיינות כל אחד מהמשתמשים באתר המשחק : טבלה 4-1 מבנה של טבלת המשתמשים באתר ' מכונת המזל '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר