עמוד:169

using System . Xml . Linq ; using System . Web . UI . WebControls . WebParts ; using System . Web . UI . WebControls ; using System . Web . UI . HtmlControls ; using System . Web . UI ; using System . Web . Security ; using System . Web ; { public partial class example : System . Web . UI . Page הגדרת משתנים מטיפוס שלם public int points , n 1 , n 2 , n 3 ; // לאחסון הניקוד { protected void Page–Load ( object sender , EventArgs e ) הגדרת עצם ליצירת מספר אקראי Random rnd = new Random (); // הגרלת מספרים אקראיים n 1 = rnd . Next ( 1 , 10 ); // n 3 = rnd . Next ( 1 , 10 ); n 2 = rnd . Next ( 1 , 10 ); חישוב הניקוד // בדיקה אם שלושת המספרים if (( n 1 % 2 == 0 ) && ( n 1 % 2 == 0 ) && ( n 1 % 2 == 0 )) // זהים } } points = 2 ; else points = 5 ; שימו לב : כדי שיהיה ניתן לגשת אליהם מקובץ אחר עלינו להגדיר משתנים ופונקציות להיות פומביים . ( public ) בנוסף , שימו לב כי ההנחיה הראשונה בקובץ עם הסיומת aspx Inherits = "Example" % > < % @ Page Language = "C + " AutoEventWireup = "true" CodeFile = "Example . aspx . cs"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר