עמוד:167

{ public partial class example : System . Web . UI . Page הגדרת משתנה מטיפוס שלם לאחסון הניקוד { protected void Page–Load ( object sender , EventArgs e ) public int points , n 1 , n 2 , n 3 ; // הגדרת עצם ליצירת מספר אקראי Random rnd = new Random (); // הגרלת מספרים אקראיים n 2 = rnd . Next ( 1 , 10 ); n 1 = rnd . Next ( 1 , 10 ); // n 3 = rnd . Next ( 1 , 10 ); חישוב הניקוד // בדיקה האם שלושת המספרים זהים } } points = 2 ; else points = 5 ; if (( n 1 % 2 == 0 ) && ( n 1 % 2 == 0 ) && ( n 1 % 2 == 0 )) // לסיום שמרו את הקובץ עם הסיומת . cs כעת פתחו את הקובץ המכיל את החלק העיצובי על-ידי הקלקה על הקובץ עם הסיומת . aspx בתבנית דף aspx רשמו את כל התגים הרשומים בחלק העיצובי של הקובץ , Game 1 . aspx החל מהתג < html > לסיום שמרו קובץ זה . להלן קובץ Example . aspx שהתקבל : "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > < % @ Page Language = "C + " AutoEventWireup = "true" CodeFile = "Example . aspx . cs" < head id = "Head 1 " runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר