עמוד:164

ג . הרצה של קובץ aspx בתפריט הראשי בחרו : Start Without Debugging ? Debug ד . הפרדה בין החלק העיצובי ובין הקוד שמאחור ( code behind ) סביבת העבודה Visual Studio מאפשרת לחלק את תוכן דף הaspx- לשני קבצים נפרדים : הקובץ האחד , שהסיומת שלו היא , aspx יכיל את החלק העיצובי ( תגי HTML והתסריטים להכנת תגובת . ( HTTP הקובץ השני , שהסיומת שלו , aspx . cs יכיל את הגדרת התסריטים ואת החלק הביצועי וייקרא הקוד שמאחור . ( code behind ) בדוגמה שלנו , נשתמש בתכנית Game 1 . aspx ונתאר כיצד לחלק את הדף לשני קבצים . בקובץ שיכיל את החלק העיצובי שבו אנו מכינים את תגובת הHTTP- והוא מתחיל מהתג איור 3-19 סביבת העבודה של יישום שרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר