עמוד:160

-- > שורת הלוגו , המורכבת משתי עמודות < br />< br /> < td colspan = " 2 " style = "height : 90 px" dir = "rtl" > < h 1 > -- > < td style = "width : 130 px" > < tr style = "height : 500 px" > עמודת התפריט , קישורים לדפי האתר השונים על-פי הרשאות המשתמש < div > < h 2 > כאן יופיעו הקישורים על-פי ההרשאות השונות יש לבדוק אם המשתמש רשום / מנהל / לא רשום < br /> if ( Session ] "userName" [ == null ) < br /> " ); התחבר else Response . Write ( " < a href = 'Login . aspx' > } < br /> " ); התנתק Response . Write ( " < a href = 'Logout . aspx' > < br /> " ); למשחק } Response . Write ( " < a href = 'Game . aspx' > if ( Session ] "admin" [! = null && ( bool ) Session ] "admin" [ == true ) < br /> " ); ניהול % > Response . Write ( " < a href = 'Admin . aspx' > -- % > < td > תא התוכן המשתנה מדף לדף -- > < % -- כאן יוצג המידע המתאים לכל דף
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר