עמוד:155

< % @ Page Language = "C + " % > < body > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "Chap 3 . css" /> < title > Home Page < head runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > < div style = "text-align : center" > < form id = "form 1 " runat = "server" > ברוכים הבאים לאתר מכונת המזל < % < h 1 style = "color : Red" > משתמש שעדיין לא נרשם יופנה לדף הרשמה if ( Session ] "userName" [ == null ) // } Response . Write ( " < p style = 'color : Purple ; font-size : larger' dir = 'rtl' > " ); " ); באתר זה תוכלו לשחק במכונת המזל ולצבור נקודות < br /> " ); Response . Write (" לשם כך עליכם להירשם " ); Response . Write ( " . < br /> לטופס ההתחברות } Response . Write ( " < a href = 'Login . htm' > משתמש מחובר יוכל לגלוש למשחק או להתנתק else // } " + Session ] "userName" [ + " < br /> " ); שלום לך : " ); Response . Write (" לפניך מספר אפשרויות < br /> " ); Response . Write ( " לשחק במכונת המזל < br /> " ); Response . Write ( " < a href = 'Game . aspx' > להתנתק } Response . Write ( " < a href = 'Logout . aspx' >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר