עמוד:152

} Session ] "userName "[ = userName ; string userName = R equest . Form ]" userName" [; { public void Page–Load () < body dir = "rtl" > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css " href = "Chap 3 . css " /> < title > H ome Page < head id = " Head 1 " runat = " server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > " + Session ] "user Name" [ + " " ); < % < div > < form id = "form 1 " runat = "server" > שלום % > Response . Write ("< h 2 > בפתרון שהצענו טמונה בעיה . למשל , מה יקרה אם משתמש לא יקליד פרטים כלל וישלח טופס ריק ? במקרה כזה המשתמש יקבל את הדף הזה : איור 3-15 דף שמוצג כאשר משתמש אינו שולח שם משתמש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר