עמוד:151

< th style = "width : 204 px" > < input type = "password" name = "password" size = " 20 " style = "width : 200 px" /> < td style = "width : 200 px" > < tr > סיסמה < p style = "text-align : right ; width : 150 px ; font-size : 4 mm ; font-family : Arial" > name = "send" /> < th style = "width : 200 px" > < tr > "שלח < input type = "submit" value = " name = "clear" /> < th style = "width : 204 px" > "נקה < input type = "reset" value = " הקובץ אשר יטפל בהתחברות הוא . User . aspx קובץ זה ישמור את שם המשתמש בSession- ויציג ברכת שלום למשתמש . נדגיש כי את הסיסמה לא נשמור בSession- ומובן שלא נציג אותה על המסך שכן הסיסמה נועדה אך ורק לצורך זיהוי המשתמש בעת ביצוע פעולת ההתחברות . בהמשך הגלישה אין לנו צורך בסיסמתו של המשתמש . בפרק הבא נלמד כיצד ניתן לשמור סיסמה במסד הנתונים , ולאחזר אותה כדי לבדוק שהמשתמש אכן הקליד סיסמה תקינה . < script runat = "server" > "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר