עמוד:149

מפני שיבושים אפשריים . כיום קיימים כלים ממוחשבים רבים שמאפשרים בקלות יחסית להגביל את סוג ההרשאות למשתמש בודד או לקבוצה של משתמשים . ג . הצפנת מידע יישומי web שמבוססים על גישה של משתמשים מרשת האינטרנט חשופים לדליפת מידע . אחת הבעיות הדרכים המקובלות לשמור על סודיות מידע בעיקר על מידע רגיש ( למשל פרטי כרטיס אשראי של לקוח שבצע עסקה בפורטל מסוג מחסר אלקטרוני ) היא להשתמש בשיטות הצפנה . תוכנות המשתמשות בשיטות הצפנה מבצעות שתי פעולות : . 1 להצפין מידע שנשלח באינטרנט כך שאחרים לא יוכלו לקרוא אותו . 2 לפענח את המידע המוצפן . ד . חתימה דיגיטאלית משלוח מסכמים באינטרנט יצרה בעיה שנובעת מהקושי לזהות ולאמת את השולח . בעבר אחת השיטות להגברת האבטחה ולאמת שהמסמך הוא אותנטי הוא להשתמש בחתימה דיגיטאלית . כדי לזהות את הבעלים של מסמך שנשלח ברשת האינטרנט משתמשים בכלים ממוחשבים המטפלים בחתימה דיגיטאלית . דף כניסה עם סיסמה בסעיף זה נדגים כיצד לכתוב דפים שמאפשרים כניסה לאתר מוגבלת למשתמשים רשומים בלבד . משתמשים מתבקשים להכניס שם משתמש וסיסמה לפני שיורשו להיכנס לאתר . לדוגמה , נשנה את דף המשחק כך שבתחילה יתבקש המשתמש להקליד שם וסיסמה . אם המשתמש הקליד סיסמה תקינה , הוא יופנה לדף המשחק שבו יוצג שמו ויוגרלו מספרים . האתר יורכב מהדפים הבאים : א . – Login . htm קובץ המכיל טופס ( המוצג באיור , ( 3-14 שבו המשתמש נדרש לרשום שם וסיסמה בתיבת טקסט מסוג . password שימוש בערך הזה למאפיין type גורם לכך שהקלט שמוקלד לא יוצג בתיבה ; במקום התווים שיוקלדו יוצגו כוכביות . ב . – User . aspx קובץ המעבד את נתוני הטופס שנשלחו אליו מהקובץ , Login . htm ומציג ברכת שלום הכוללת את שם המשתמש שנקלט . השם והסיסמה יישלחו בשיטה post כדי לא לחשוף את הסיסמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר