עמוד:144

{ if ( Session ] "user" [ ! = null && ( bool ) Session ] "user" [ == false ) { הגדר משתנה משתמש Application ] "siteCounter" [ = ( int ) Application ] "siteCounter" [ + 1 ; Session ] "user" [ = true ; // < title > Site Counter Show < head id = "Head 1 " runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > } } < % < div > < form id = "form 1 " runat = "server" > < body dir = "rtl" > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "Chap 3 . css" /> + Application ] "siteCounter" [); "מספר המבקרים באתר עד כה % > Response . Write ( " : ב . כניסה בו-זמנית של כמה משתמשים לאתר עתה , משעדכנתם את מונה המבקרים , הריצו את הדף SiteCounter . aspx בשני חלונות דפדפן נפרדים על-ידי פתיחת חלון דפדפן נוסף והעתקת כתובת הדף . היכנסו לאתר באמצעות כל אחד מהדפדפנים . כיוון שפתחנו שני דפדפנים , היינו מצפים שבדפדפן הראשון מספר המבקרים שיוצג הוא 1 ובדף השני , 2 – אך לא כך הדבר . מדוע ? נניח עתה כי ארבעה גולשים נכנסים בו-זמנית לאתר שיש בו מונה מבקרים . כל אחד מהגולשים יוסיף 1 למונה המבקרים , אך כיוון שארבעת הגולשים נכנסו לאתר בו-זמנית ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר