עמוד:143

{ public void Page–Load () < script runat = "server" > "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > אם עדיין לא הוגדר משתנה משתמש if ( Session ] "user" [ == null ) // אתחל משתנה משתמש שקרי Session ] "user" [ = false ; // אם עדיין לא הוגדר מונה מבקרים if ( Application ] "siteCounter" [ == null ) // הגדרת מונה ואיפוסו Application ] "siteCounter" [ = 0 ; // < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "Chap 3 . css" /> < title > Site Counter < head id = "Head 1 " runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > } < div > < form id = "form 1 " runat = "server" > < body dir = "rtl" > אותחל המונה < h 3 > לאתר < a href = "SiteCounterShow . aspx" > public void Page–Load () < script runat = "server" > "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר