עמוד:139

if ( Application ] "siteCounter" [ == null ) { public void Page–Load () < script runat = "server" > "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > Site Counter < head id = "Head 1 " runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > } Application ] "siteCounter" [ = 0 ; < div > < form id = "form 1 " runat = "server" > < body dir = "rtl" > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "Chap 3 . css" /> המונה אותחל < h 3 > עבור לאתר < a href = "SiteCounterShow . aspx" > כעת ניצור קובץ בשם SiteCounterShow . aspx אשר יעדכן את מונה המבקרים ( יוסיף לו ( 1 עם כניסתו של כל משתמש ויציג אותו . שימו לב , נתון המאוחסן בעצם מהטיפוס Application הוא עצם מהטיפוס Object ועל כן לא ניתן להוסיף לו . 1 זכרו שיש לבצע המרה לint- לפני עדכונו של האובייקט : public void Page–Load () < script runat = "server" > "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר