עמוד:134

n 3 = rnd . Next ( 1 , 10 ); { public bool IsValidName () } אם עדיין לא נשמר שם המשתמש if ( Session ] "userName" [ == null ) // } שמירת שם המשתמש שהתקבל בתיבת טקסט name = Request . QueryString ] "userName" [; // אם הוקלד שם if ( name ! = "") // שמירת שם המשתמש לסבבים הבאים } Session ] "userName" [ = name ; // החזר ערך בוליאני ' אמת ' אם קיים ערך לשם return Session ] "userName" [ ! = null ; // { public int CalculatePoints () } חישוב הניקוד // בדיקה אם שלושת המספרים זהים points += 2 ; else points += 10 ; if (( n 1 == n 2 ) && ( n 2 == n 3 )) // תוספת ניקוד למי שהקליד את שמו } return points ; } points += 2 ; { if ( IsValidName ()) // < body > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "Chap 3 . css" /> < title > Game Activity 5 < head id = "Head 1 " runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר