עמוד:133

נוסיף למשתמש שתי נקודות points += 2 ; // כמו כן , נוסיף בחלק העיצובי של הדף תנאי הבודק אם קיים הSession- כך שתיבת הטקסט להקלדת שם המשתמש תופיע רק אם המשתמש עדיין לא הזדהה : < % if ( Session ] "userName" [ == null ) הקלידו את שמכם < br />< br /> " ); Response . Write ( " < input type = 'text' name = 'userName' size = ' 20 ' /> : % > לסיום , נציג לפני השתמש המזוהה את שמו בכל הודעה על הניקוד המצטבר : " + " " נקודות " + Session ] "sum" [ + " ניקודך המצטבר הוא + Session ] "userName" [); % > < % Response . Write ( " נציג את הדף המתוקן במלואו ( Game 5 . aspx ) עם שינוי קל . בגרסה זו ובגרסאות הבאות של המשחק לא נפנה את השחקן לדף הבונוס לאור צבירת ניקוד כלשהו . string name ; int n 1 , n 2 , n 3 ; int points = 0 ; < script runat = "server" > "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > public void Page–Load () } if ( Session ] "sum" [ == null ) איפוס סכום הזכייה Session ] "sum" [ = 0 ; // סכום הנקודות עד כה points = ( int ) Session ] "sum" [; // הגדרת עצם ליצירת מספרים אקראיים Random rnd = new Random (); // הגרלת מספרים אקראיים n 2 = rnd . Next ( 1 , 10 ); n 1 = rnd . Next ( 1 , 10 ); //

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר