עמוד:129

כדי לצבור את הניקוד , נוסיף את שורות הקוד הבאות לפעולת החישוב של הניקוד : Session ] "sum" [ = points ; points = points + ( int ) Session ] "sum" [; הפעולה ( int ) Session ] "sum" [ מאחזרת את ערך הניקוד ( הקודם ) שנשמר על ידי העצם Session וממירה אותו למספר מהטיפוס . int עלינו להמיר את הערך לטיפוס שלם משום שהערך הנשמר בעצם מהטיפוס Session הוא הפניה לעצם מטיפוס Object ש " עוטף " את המספר השלם . כעת , נוסיף לניקוד הקודם את ערכו של הניקוד שהתקבל בסיבוב הנוכחי של המשחק . לאחר מכן , את הערך המעודכן של סך כול הנקודות נשמור בעצם . Session ] "sum" [ לסיום נציג את הניקוד המעודכן למשתמש . לשם כך נרשום בחלק בו אנו מעצבים את הפלט את המשפט הבא : " ); נקודות " + Session ] "sum" [ + "בהגרלה האחרונה זכית ב Response . Write ( " להלן התכנית המלאה השמורה בקובץ בשם . Game 4 a . aspx את הקטעים ששינינו צבענו באפור : "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > < script runat = "server" > הגדרת משתנים לאחסון המספרים שהוגרלו int n 1 , n 2 , n 3 = 0 ; // { public void Page–Load () הגדרת Session לאחסון הניקוד } Session ] "sum" [ = 0 ; if ( Session ] "sum" [ == null ) { // הגדרת עצם ליצירת מספרים אקראיים Random rnd = new Random (); // הגרלת מספרים אקראיים n 3 = rnd . Next ( 1 , 10 ); n 2 = rnd . Next ( 1 , 10 ); n 1 = rnd . Next ( 1 , 10 ); //

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר