עמוד:126

< div > < form id = "form 1 " action = "Game 4 . aspx" method = "get" runat = "server" > < body > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "Chap 3 . css" /> < title > Game Activity 4 ברוכים הבאים לאתר מכונת המזל < p > < h 1 > < br /> באתר זה תוכלו לשחק במכונת המזל ולצבור נקודות . < br /> בכל לחיצה על הכפתור "' נסו מזלכם , ' יוגרלו 3 מספרים בין 1 ל < br /> 9- ניקודכם יתעדכן על-פי הערכים שהוגרלו < br /> במידה שיוגרלו 3 מספרים זהים תזכו ב10- נקודות < br /> אם תקלידו את שמכם , תזכו ב2- נקודות נוספות > < br />< br / הקלידו את שמכם name = "send" /> < input type = "text" name = "userName" size = " 20 " /> : "נסו מזלכם < br />< br /> < input type = "submit" value = " כפתור שליחת נתונים < % points = CalculatePoints ( name ); name = Request . QueryString ] "userName" [; { if ( Page . IsPostBack ) string name ; int points ; + points + " < br /> " ); { } else Response . Redirect ( "Bonus . aspx" ); if ( points > 10 ) { Session ] "points" [ = points ; Session ] "userName" [ = name ; "הניקוד שקיבלת " + n 1 + " " + n 2 + " " + n 3 ); Response . Write ( name + "המספרים שהגרלת הם } } Response . Write ("

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר