עמוד:125

{ public void Page–Load () string name ; הגדרת עצם ליצירת מספר אקראי Random rnd = new Random (); // הגרלת מספרים אקראיים n 2 = rnd . Next ( 1 , 10 ); n 1 = rnd . Next ( 1 , 10 ); // } n 3 = rnd . Next ( 1 , 10 ); פונקציה הבודקת אם השם אינו מחרוזת ריקה } return ( name ! = null && name ! = ""); { public bool IsValidName ( string name ) // פונקציה לחישוב הניקוד int points ; { public int CalculatePoints ( string name ) // חישוב הניקוד // בדיקה אם שלושת המספרים זהים if (( n 1 == n 2 ) && ( n 2 == n 3 )) // points = 10 ; else ניקוד בסיסי הוא 2 נקודות points = 2 ; // תוספת ניקוד למי שהוסיף את שמו if ( IsValidName ( name )) { // points += 2 ; } return points ; } -- > עיצוב הפלט להצגה ללקוח < head id = "Head 1 " runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" >
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר