עמוד:117

{ if ( Page . IsPostBack ) string name ; int points ; " + points + " < br /> " ); Response . Redirect ( "Bonus . aspx" ); if ( points > 10 ) points = CalculatePoints ( name ); name = Request . QueryString ] "userName" [; הניקוד שקיבלת " + n 1 + " " + n 2 + " " + n 3 ); Response . Write ( name + " המספרים שהגרלת הם % > } Response . Write (" כתיבת התנאי בקוד הפעולה CalculatePoints המוגדרת בין תגי פ < script > הייתה נותנת תוצאה דומה במקרה של זכייה במספר נקודות גדול מ , 10- אך הייתה שגויה מבחינת תכנון הקוד . הפעולה צריכה להחזיר ערך . אולם אם לפני ההחזרה הייתה מתבצעת פעולת שליחה לדף אחר , הפעולה לא הייתה מחזירה את הערך הדרוש . נוסף על כך , עקרונות התכנות המובנה מדגישים כי כל פעולה תבצע משימה אחת בלבד . בהתאם נכתוב דף ה Bonus . aspx- המציג את ההודעה ואת התמונה : < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "Chap 3 . css" /> < title > Bonus < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > src = "Images / baloons . jpg" /> < div dir = "rtl" > < form id = "form 1 " runat = "server" > < body > "מזל טוב < img alt = " מזל טוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר