עמוד:114

" + GetBetPercentage () + " < br /> " אחוז ההימור הוא " + baseNum + " < br /> " + " הניקוד הבסיסי הוא + " < br /> " ); + " "נקודות + CalculatePoints () + " "בהגרלה האחרונה זכית } % > + " שימו לב , זמנו את הפונקציות המחזירות את אחוז ההימור והניקוד כחלק מהכנה של תגובת . HTTP בדיקת מצבי שגיאה בהמרה למספר יש לשים לב שפעולה של המרת מחרוזת למספר עלולה להיות בעייתית . למשל , בדוגמה שלנו המשתמש נדרש להקליד מספר שהוא אחוז ההימור שלו . אם בטעות יקליד המשתמש ערך שאינו מספרי , אז הניסיון להמירו למספר ייכשל , והשרת ישלח ללקוח הודעת שגיאה במקום את הדף הרצוי . כאשר לא ניתן להמיר מחרוזת למספר ( למשל , כאשר היא מכילה אותיות או תווים לא 3 מתאימים אחרים , ( ניתן להשתמש במנגנון לתפיסת חריגים , המאפשר למתכנת להגדיר מה צריך לבצע בעת שגיאה לוגית . המנגנון הזה מונע את קריסת התכנית . במנגנון הזה יש ל " עטוף " בתוך מבנה try – catch כל פעולה אשר עלולה לגרום לשגיאה בזמן הריצה . פעולות כגון int . Parse ו char . Parse- יזרקו חריגה במקרה שהפרמטר שנשלח אליהם אינו ניתן להמרה למספר ( כאשר המחרוזת היא null או כאשר היא מכילה תווים שאינם יכולים להופיע כחלק מהמספר . ( ניסיון ההמרה יתבצע בתוך בלוק ה- try ואילו החריגה ( שגיאת הריצה ) תיתפס על-ידי בלוק ה . catch- במקרה של חריגה , כלומר הכנסת ערך שלא ניתן להמירו למספר , אחוז ההימור שיוחזר יהיה אפס , כך שהמשתמש לא יזכה כלל בנקודות ( המילים try וcatch- הן מילים שמורות בשפת . ( C + נרשום אפוא את פעולת ההמרה במבנה הזה : } betPercentage = Integer . parseInt ( paramString ); try { 3 חריג ( exception ) היא אירוע שנוצר כאשר יש שגיאה בביצוע הפעולות שרשומות בתוך הבלוק . try ברגע שנוצר אירוע כזה , הטיפול מועבר אל הפעולות שרשומות בתוך הבלוק . catch

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר