עמוד:112

שימו לב , בגרסה זו המשתמש אינו מתבקש לציין את שמו או לבחור ברמת קושי , אלא לקבוע את אחוז ההימור בלבד . לדוגמה , נניח כי המשתמש ביקש שאחוז ההימור יהיה , 10 והשרת הגריל ניקוד בסיסי של 50 נקודות ושלושה מספרים . 6 , 6 , 5 – לפי החישוב הזה 10 % – של 50 הם 5 נקודות ועל כן המשתמש ירוויח או יפסיד 5 נקודות . מאחר ששלושת המספרים אינם זהים , יפסיד המשתמש 5 נקודות מהניקוד הבסיסי . לפיכך , הניקוד יהיה : 50 – 5 = 45 אם הוגרלו שלושה מספרים זהים , לדוגמה : , 6 , 6 , 6 המשתמש ירוויח 5 נקודות וניקודו יהיה : 50 + 5 = 55 כדי לממש את השינוי בכללי המשחק , על השרת לקרוא את המחרוזת שמכילה את אחוז ההימור ולהמירה למספר מטיפוס שלם או מטיפוס ממשי . כדי להמיר נתונים מטיפוס לטיפוס נשתמש בפעולה Parse של העצם . double לדוגמה , כדי להמיר מחרוזת " 1234 " למספר ממשי 12 נרשום : double x = double . Parse ( str ); string str = " 1234 " ; באופן דומה ניתן להמיר מחרוזת לנתון מטיפוס שלם : int f = int . Parse ( str ); נכתוב פונקציה בשם GetBetPercentage שממירה את אחוז ההימור ששלח המשתמש כמחרוזת לערך מטיפוס שלם : { int GetBetPercentage () הגדרת משתנה שבו יאוחסן אחוז ההימור int betPercentage = 0 ; // בדיקה לפני ההמרה : האם יש ערך להמרה ? if ( Request . Form ] "betPercentage" [ ! = null ) { // אם הוקלד אחוז ההימור , המר את המחרוזת למספר שלם betPercentage = int . Parse ( Request . Form ] "betPercentage" [); //

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר