עמוד:111

נזכיר כי בשפת C + ניתן להגדיר משתנים מטיפוסי נתונים בסיסיים ( primitives data type ) שונים . טיפוס הנתונים מגדיר קבוצת ערכים ואת הפעולות שניתן לבצע עליהם . כאשר אנו מגדירים משתנה , עלינו להתאים לו טיפוס נתונים בהתאם לאופן השימוש בו . למשל ציונים של תלמידים הם בתחום בין – ל- 100 ולכן נגדיר משתנה שמיועד לאחסן ציון של תלמיד מהטיפוס . int לעומת זאת , משתנה שמאחסן מחיר של פריט , יהיה מספר לא שלם ולכן נגדיר אותו מהטיפוס double או float בהתאם לגודלו ומידת הדיוק הדרושה . הטבלה הבאה מסכמת את טיפוסי הנתונים בהם נשתמש בספר זה . נשנה את כללי המשחק כך שהמשתמש יוכל לקבוע ( ולשלוח לשרת ) את אחוז ההימור . בגרסה זו של המשחק , כללי המשחק יהיו כדלקמן : . 1 השרת יגריל ניקוד בסיסי בין 1 ל , 100- אשר יהיה מספר הנקודות הבסיסי שיקבל המשתמש . . 2 השרת יגריל שלושה מספרים , n 1 , n 2 , n 3 בתחום נתון . . 3 השרת יקרא את אחוז ההימור שישלח המשתמש ויחשב את הניקוד בהתאם לכללים האלה : אם כל המספרים n 1 , n 2 , n 3 זהים , יתווסף לניקוד הבסיסי אחוז ההימור . במקרה אחר ( כלומר , לא כל המספרים n 1 , n 2 , n 3 זהים , ( יופחת מהניקוד הבסיסי אחוז ההימור . טבלה 3-1 טיפוסי נתונים בסיסיים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר