עמוד:105

"http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > -- > תסריט לבחירת שלושה מספרים , שיטת הניקוד וחישוב הניקוד int n 1 , n 2 , n 3 ; < script runat = "server" >
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר