עמוד:103

שאלה 3 . 4 א . הכניסו את השינויים הדרושים בדף , Game 2 . aspx וצרו את הדף Game 2 a . aspx הבודק שהמשתמש לחץ על הכפתור send והריצו אותו . השתמשו במאפיין – IsPostBack הריצו ובדקו את הדף . ב . שנו את דף Game 2 a . apsx כך שהנתונים יישלחו בשיטה post וייקראו באמצעות . Request . Form ג . צרו דף חדש שיאפשר למשתמש לשלוח לשרת את שמו הפרטי , את שם משפחתו ואת גילו . השרת יקרא את הנתונים ויכין הודעה בנוסח הזה : Hello Ben Levy . You are 30 years old ! כאשר Ben , Levy , 30 הם הנתונים ששלח הלקוח . קביעה של שיטת הניקוד במשחק כעת , נוסיף לשחקן במשחק ' מכונת המזל ' את האפשרות לשנות את שיטת החישוב של הניקוד . המשתמש יבחר באחת מבין שלוש שיטות הניקוד האלה : שיטת ניקוד ראשונה : אם הערך של כל המספרים שיתקבלו יהיה , 7 יינתנו 50 נקודות . שיטת ניקוד שנייה : אם יוגרלו שלושה מספרים זהים שאינם 7 אך הם גדולים מ, 5- יינתנו 20 נקודות . שיטת ניקוד שלישית : אם יוגרלו שלושה מספרים זהים שאינם גדולים מ- , 5 יינתנו 10 נקודות ( כמו קודם . ( כדי לממש דרישה זו , נוסיף לטופס כפתורי רדיו ( שאותם הצגנו בפרק . ( 2 כפתורי הרדיו מאפשרים לבחור בערך אחד מבין כמה ערכים ; במקרה שלנו , כל ערך מייצג שיטת ניקוד מסוימת . נשתמש בכפתורי הרדיו כדי לאפשר למשתמש לבחור את שיטת הניקוד . < input type = "radio" id = "rb 1 " name = "group 1 " value = " 1 " checked = "checked " / > < br /> ראשונה < input type = "radio" id = "rb 2 " name = "group 1 " value = " 2 " /> < br /> שנייה < input type = "radio" id = "rb 3 " name = "group 1 " value = " 3 " /> < br /> שלישית נסמן את האפשרות הראשונה כבררת המחדל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר