עמוד:100

הקלידו את שמכם < br />< br /> < input type = "text" name = "userName" id = "userName" size = " 20 " /> : name = "send" /> " נסו מזלכם < br />< br /> < input type = "submit" value = " כפתור שליחת נתונים < % int points ; " + points + " < br /> " ); points = CalculatePoints ( name ); name = Request . QueryString ] "userName" [; string name ; הניקוד שקיבלת " + n 1 + " " + n 2 + " " + n 3 ); Response . Write ( name + " המספרים שהגרלת הם % > Response . Write (" לסיכום : גם אם לא נרשום את המאפיין method בתג , form יישלחו הנתונים בשיטה get משום שזו בררת המחדל . בדף לעיל , המשתנה points והמשתנה name מוגדרים בתסריט כמשתנים מקומיים . נעדיף להגדיר משתנים שדרושים רק במקום אחד כמשתנים מקומיים . ביישומי Web המתוכננים כהלכה , נהוג להפריד בין חלק התצוגה לחלק הבקרה שמכיל את הלוגיקה של התכנית . הפרדה לשני מודולים מאפשרת לטפל בכל מודול בנפרד . הקשרים בין המודולים צריכים להיות מוגדרים היטב וברורים . לפיכך , חלק הHTML- של הדף כולל זימון של הפעולות הדרושות להכנת תגובה למשתמש בתוך התגים < % ו % > - ואת משפטי הפלט ( ששייכים לתצוגה . ( כל ההגדרות של הלוגיקה של המשחק רשומות בחלק העליון של הדף בין התגים < script > ו . -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר