עמוד:99

הניקוד חישוב int tempPoints ; // בדיקה אם שלושת המספרים זהים else tempPoints = 10 ; if (( n 1 == n 2 ) && ( n 2 == n 3 )) // ניקוד בסיסי הוא 2 נקודות tempPoints = 2 ; // תוספת ניקוד למי שהכניס את שמו tempPoints += 2 ; { if ( IsValidName ( name )) // } return tempPoints ; } < % -- החלק שלפניכם הוא חלק העיצוב של הדף , הנלקח כאמור משני קבצים . קוד ה- HTML נלקח מהקובץ game 1 . htm וקוד ה- ASP נלקח מקובץ . game 1 a . aspx השינוי שהוכנס בקוד ה- ASP מודגש באפור . < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "Chap 3 . css" /> < title > Game Activity 2 < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" >-- % > < div > < form id = "form 1 " name = "form 1 " action = "Game 2 . aspx" method = "get" runat = "server" > < body > ברוכים הבאים לאתר מכונת המזל < br /> < p > < h 1 > באתר זה תוכלו לשחק במכונת המזל ולצבור נקודות < br /> בכל לחיצה על הכפתור ' נסו מזלכם ' יוגרלו 3 מספרים בין 1 ל < br /> 9- ניקודכם יתעדכן על-פי הערכים שהוגרלו < br /> במידה שיוגרלו 3 מספרים זהים , תזכו ב10- נקודות < br /> אם תקלידו את שמכם , תזכו ב2- נקודות נוספות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר