עמוד:97

מייצג את הבקשה ששולח הלקוח לשרת . העצם מאחסן את הנתונים ששולח הלקוח לשרת באמצעות אוסף זוגות במבנה הזה : > ערך , שם שדה < כדי לאחזר את הנתונים ששלח הלקוח , ניתן להשתמש באחד משני סוגי האוספים של העצם : Request א . אם הלקוח שלח את הנתונים בשיטה , get נשתמש באוסף . Request . QueryString ב . אם הלקוח שלח את הנתונים בשיטה , post נשתמש באוסף . Request . Form לדוגמה , כדי לקרוא את השם הפרטי ושם המשפחה ששלח הלקוח בשיטה get נרשום : string userLastName = Request . QueryString ] "userLastName" [; string userFirstName = Request . QueryString ] "userFirstName" [; באופן דומה , כדי לקרוא את השם הפרטי ושם המשפחה ששלח הלקוח בשיטה post נרשום : string userFirstName = Request . Form ] "userFirstName" [; string userLastName = Request . Form ] "userLastName" [; userFirstName ו- userLastName הם השמות של תיבות הטקסט שבהן הוקלדו השם הפרטי ושם המשפחה של המשתמש . הערכים שהקליד המשתמש בתיבות אלה יושמו למשתנים מטיפוס מחרוזת userFirstName ו- , userLastName בהתאמה . כעת נוכל להשתמש במשתנים אלו כדי לשלוח ללקוח את הניקוד ואת השם של הלקוח , נשתמש בפעולה Response . Write שבה השתמשנו קודם לכן : " ); נקודות " + points + " בהגרלה האחרונה זכית ב Response . Write ( userFirstName + " כדי לבדוק שהלקוח אכן שלח שם המכיל תווים כלשהם , נשתמש בפונקציה . IsValidName הפונקציה מקבלת כפרמטר מחרוזת ובודקת אם המחרוזת קיימת ( איננה ( null ואינה ריקה ( מכילה לפחות תו אחד . ( במקרה כזה היא מחזירה את הערך הבוליאני ' אמת . ' אחרת – הפונקציה מחזירה את הערך ' שקר : ' bool IsValidName ( string value ) { אם מחרוזת קיימת ואינה ריקה return ( value ! = null && value ! = "" ); //

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר